Skip Navigation or Skip to Content
X
BILE pj.bised.
Aq më shumë, aq me tepër; madje. Bile edhe ai e di. Bile, bile më mirë të mos vinte.