Skip Navigation or Skip to Content
X
BILUR m.bised.
1. Porcelan. Enë (pjatë) biluri. I bardhë si biluri.
2. Xham i pastër; kristal i bardhë. Gotë biluri.
3. përd. mb. fig. Shumë i pastër, shumë i kthjellët; shumë i bardhë. Është qielli bilur. E mban shtëpinë bilur. I ka llërët bilur.
4. përd. ndajf. fig. Shumë (me mbiemrat «i bardhë», «i pastër», «i kthjellët»). Bilur i bardhë. I pastër bilur.