Skip Navigation or Skip to Content
X
BIMËNGRËNËS mb.biol.
1. Që ushqehet me bimë. Qenie bimëngrënëse.
2. si em. ~, ~I m. sh. ~, ~IT. Kafshë a qenie tjetër që ushqehet me bimë.