Skip Navigation or Skip to Content
X
BIMISHTË f.sh.
Vend i mbuluar me bimë, vend me bimësi të dendur. Pllajë me bimishta.