Skip Navigation or Skip to Content
X
BINA f.sh.bised.
1. Ndërtesë; themeli i një ndërtese. Bina e madhe (dykatëshe). E madhe sa një bina. Ngriti një bina. Hapi bina. Hodhi binanë. Ndreqi binanë. Binaja s'mbahet pa shtylla. fj.u.
2. fig. mospërf. Njeri a kafshë me trup të madh; send shumë i madh. Alamet binaje!
3. përmb. bised. Bijtë e bijat, fëmijët; pasardhësit e një njeriu. Baba pa bina. * I vuri bina dikujt shpifi, trilloi diçka. kundër dikujt. Të shuan binanë (derën, pishën) shih te SHUAJ. U shoftë me bina! mallk. u shfarostë me gjithçka, mos i mbettë asnjë gjurmë! S'iu duk (s'iu gjend) binaja u zhduk fare, humbi pa lënë gjurmë.