Skip Navigation or Skip to Content
X
BISHTAJOR mb.
Që e ka frytin bishtajë; që bën bishtajë. Bimë (perime) bishtajore.