Skip Navigation or Skip to Content
X
BISHTATUNDËS m.sh.zool.
Zog i vogël i rendit të harabelave, me ngjyrë të hirtë dhe me bisht të gjatë, që e tund gjithnjë kur ecën.