Skip Navigation or Skip to Content
X
BISHTDUNGË f.sh.bot.
Bimë barishtore njëvjeçare, me kërcell si të grurit e me gjethe të holla, me tufën e farës të gjatë dhe me fije të dendura e të buta, që rritet nëpër livadhe me lagështi.
BISHTDUNGË mb.
Që ka në fund të bishtit një tufë të madhe me lesh ose me pupla. Ka (buall) bishtdungë. Dele bishtdungë. Pulë bisht dungë.