Skip Navigation or Skip to Content
X
BJERRAFAT mb.
1. Fathumbur, fatkeq.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.