Skip Navigation or Skip to Content
X
BLIROJ jokal.
1. vet. veta III. Del jashtë shtratit, vërshon (për lumin etj.). Bliroi lumi.
2. fig. krahin. Çmendem.