Skip Navigation or Skip to Content
X
BLLOKOJ kal.
1. usht. Rrethoj një kështjellë, një qytet, një ushtri ose një vend për ta shkëputur e për ta veçuar, që të mos marrë ndihma e ushqime, të mos jetë në gjendje të veprojë dhe të detyrohet të dorëzohet. Bllokuan qytetin (bregdetin, portin).
2. Ndaloj qarkullimin e diçkaje ose veprimet me të; pezulloj veprimet me diçka. Bllokoi mallin (prodhimet e dobëta). Bllokoi fondet (kredinë).
3. Mbyll rrugën, ndaloj lëvizjen, zë kalimin; ndërpres lëvizjen ose punën; zë, mbush me diçka, që të mos e lë të lirë. Bllokuan rrugët. Bllokoi hyrjen (derën, kalimin). Bllokoi motorin.
4. sport. Bëj bllok.
5. mjek. Pengoj a ndaloj punën e rregullt të një organi të trupit. Bllokon zorrët.