Skip Navigation or Skip to Content
X
BLOKËRA f.
Kashtë e imët, që mbetet pas shirjes, lëmishte; të fshirat. Blokëra tagjie. Bëri blokëra. Fshiu blokërat.