Skip Navigation or Skip to Content
X
BLOZAK mb.
Që është i nxirë nga bloza; që ka ngjyrën e blozës. Me trarë blozakë.