Skip Navigation or Skip to Content
X
BLOZAR m.sh.
Dru i mbështetur kryqthi mbi ujqërit e vatrës, që shërben për të lidhur vargorin ku varet kusia mbi zjarr.