Skip Navigation or Skip to Content
X
BOKSIT m.sh.min.
Mineral që përmban me shumë alumin. Vendburim boksitesh. Nxjerrja e boksiteve. I pasur me boksite.