Skip Navigation or Skip to Content
X
BOLL ndajf.bised.
1. Mjaft, në mënyrë të mjaftueshme; aq sa duhet, jo më shumë. Priti boll. Hëngri boll. Ka boll. Boll më.
2. Shumë; me shumicë. Ujë boll. Bukë boll. E bukur boll. E vështirë boll. Mirë boll. Kemi boll. Boll e boll.
3. përd. kallëzues. Mjafton. Boll (që) të vijë. Boll (që) të jetë gjallë. Boll (që) të flasë. Boll (që) ta kuptojë. Boll ta dëgjojë.