Skip Navigation or Skip to Content
X
BOLLËK m.bised.
1. Sasi e madhe gjërash, shumicë, mbushullim, tepri. Bollëk i madh. Ka bollëk. Ka (gjendet) me bollëk. Bëhet me bollëk.
2. Begati; mirëqenie. Rruga e bollëkut. Krijimi i bollëkut. Rrojmë (jetojmë) në bollëk.