Skip Navigation or Skip to Content
X
BOLLËVERBËT f.sh.zool.
Gjarpër johelmues, që i ngjan një bolle të vogël dhe që zvarritet si të jetë i verbër. Ecën si bollëverbëta.