Skip Navigation or Skip to Content
X
BOLSHEVIZËM m.
Teoria dhe taktika e lëvizjes revolucionare proletare për përmbysjen e kapitalizmit me revolucion dhe për kalimin në shoqërinë komuniste, që u përpunuan nga V.I. Lenini sipas përvojës së nxjerrë nga lufta e klasës punëtore ruse e ndërkombëtare.