Skip Navigation or Skip to Content
X
BOSHTËR f.sh.bot.
Shkurre që i ngjet shtogut, e lartë deri dy metra, me gjethe vezake me pak push, që bën lule të verdha me bisht të shkurtër; shtogër. Gardh me boshtra.