Skip Navigation or Skip to Content
X
BOSHTIVAN m.sh.
Dru i shkurtër, që vihet tërthor për të lidhur brezat e një muri, tërthorëse. Lidh me boshtivanë.