Skip Navigation or Skip to Content
X
BOSHTOR mb.
1. spec. Që ka të bëjë me boshtin, i boshtit; që është si bosht; që shërben si bosht. Vijë boshtore. Prerje boshtore. Simetri boshtore. Rrënjë boshtore.
2. anat. Që ka të bëjë me shtyllën kurrizore; që ka shtyllë kurrizore. Kafshë boshtore. Skelet boshtor.