Skip Navigation or Skip to Content
X
BOSTANÇE ndajf.kopsht.
Me gropa, për çdo rrënjë veçan, Siç veprohet për mbjelljen ose për prashitjen e perimeve. Prashit (e punoj) bostançe.