Skip Navigation or Skip to Content
X
BOTANIK mb.
Që ka të bëjë me botanikën, i botanikës; që lidhet me bimët dhe me studimin e tyre. Kopshti botanik kopsht ku janë mbjellë bimë të ndryshme për t'i njohur dhe për t'i studiuar. Studime botanike. Gjeografia botanike. Ekspeditë botanike. * Pjekje botanike bot. pjekje natyrore e farërave të bimëve.