Skip Navigation or Skip to Content
X
BOTANIKË f.
1. Shkencë natyrore, që studion bimët. Botanika e përgjithshme.
2. Lënda mësimore që jep njohuritë e kësaj shkence në shkollë; bised. teksti që përmban këto njohuri. Mësuesi i botanikës. Libri i botanikës. Ora e botanikës.