Skip Navigation or Skip to Content
X
BOTË II f.
Një lloj deltine me ngjyrë të përhime në të bardhë, që përdorej në disa krahina për të larë kokën ose rrobat; lloj deltine që përdoret për të bërë enë, për të lyer muret etj. Botë e bardhë (e kuqe). Enë (prej) bote. * Hëngri (kafshoi) botë (dhe) përçm. vdiq.