Skip Navigation or Skip to Content
X
BOTËKUPTIM m.sh.
Tërësia e pikëpamjeve të njeriut për botën që e rrethon, sistemi i pikëpamjeve që ka njeriu për jetën, për natyrën dhe për shoqërinë; të kuptuarit e botës, të realitetit. Botëkuptim shkencor (filozofik, materialist, marksist-leninist, socialist, komunist, revolucionar, i shëndoshë). Botëkuptim idealist (borgjez, mikroborgjez, fetar). Botëkuptim i ri. Botëkuptim i ngushtë. Botëkuptime të huaja (të vjetra). Botëkuptimi i njeriut (i fshatarit). Formimi i botëkuptimit.