Skip Navigation or Skip to Content
X
BOTËNDIJIM m.libr.
Mënyra e rrokjes dhe e pasqyrimit të botës që na rrethon, mënyra e ndijimit të botës. Botëndijimi i shkrimtarit. Botëndijimi i nxënësit.