Skip Navigation or Skip to Content
X
BOTËRISHT ndajf.
Para të gjithëve; haptas, sheshit, faqe botës. Shpall (deklaroj) botërisht. Pohoj (pranoj) botërisht. Dihet (njihet) botërisht. Dënoj botërisht.