Skip Navigation or Skip to Content
X
BOTËROR mb.
Që ka të bëjë me gjithë botën, i gjithë botës; që përfshin të gjitha vendet e botës, që është shpërndarë në tërë botën ose që është për gjithë botën. Luftë botërore. Revolucion botëror. Sistem botëror. Historia (ngjarjet) botërore. Kriza botërore. Proletariati botëror. Tregu botëror. Prodhimi botëror. Rekord botëror. Kampionati botëror. Në shkallë botërore. Me rëndësi botërore. * Oqeani botëror (i përbotshëm) gjeogr. shih tek OQEAN, ~I.