Skip Navigation or Skip to Content
X
BOTOJ kal.
Shtyp për ta përhapur një libër, një gazetë, një shkrim etj.; bëj të njohur botërisht një lajm, një shkrim, një vepër etj., duke e shtypur dhe duke e vënë në qarkullim; nxjerr. Botoj një artikull (një studim, një roman, një fjalor). Botoj një gazetë (një revistë). Botoj një fotografi. Botoj një dokument.