Skip Navigation or Skip to Content
X
BREGALOJ kal.
Rrokullis teposhtë nga një lartësi e vogël. Bregaloi një gur.