Skip Navigation or Skip to Content
X
BREGËZOJ kal.det.
E afroj dhe e lidh te bregu një anije ose një barkë.