Skip Navigation or Skip to Content
X
BREGOR mb.
1. Që ka bregore, që është brigje-brigje. Vend bregor.
2. shih BREGDETAR,~E. Vija bregore. Vise bregore.