Skip Navigation or Skip to Content
X
BRENDAFISNOR mb.
Që lidhet a që ka të bëjë me fisin, që i përket fisit; që bën pjesë në fis; që është a që bëhet brenda fisit; fisnor; kund. jashtëfisnor. Martesa brendafisnore.