Skip Navigation or Skip to Content
X
BRENDASHKRUAJ kal.gjeom.
Vizatoj një figurë gjeometrike brenda një figure tjetër. I brendashkruaj trekëndëshit një rreth.