Skip Navigation or Skip to Content
X
BREZLËSHUAR mb.
Që është i gatshëm për t'u ndeshur a për t'u zënë me dikë; hundëlesh.