Skip Navigation or Skip to Content
X
BREZNI f.sh.
1. shih BREZ,~I
2. Breznitë e reja. Brezni revolucionarësh.
3. biol. Ajo që del drejtpërdrejt nga një kryqëzim, nga një qenie a nga një farë e re. Breznia e parë (e dytë...).