Skip Navigation or Skip to Content
X
BREZOJ kal.
Hap brezare në një faqe kodre a mali për të mbjellë pemë e bimë të tjera. I brezuan kodrat (malet).