Skip Navigation or Skip to Content
X
BREZOR mb.min.
Që është breza-breza; që ka shtresa. Tokë brezore. Xeheror brezor.