Skip Navigation or Skip to Content
X
BRIDREDHUR mb.
1. Që i ka brirët të përdredhur (për bagëtinë). Dele bridredhur.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.