Skip Navigation or Skip to Content
X
BRIDREJTË mb.
1. Që i ka brirët drejt përpjetë (për bagëtinë). Dhi bridrejtë.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.