Skip Navigation or Skip to Content
X
BRIHELL mb.
1. Që i ka brirët të gjatë dhe të drejtë (për bagëtinë). Dhi brihelle. Dem brihell.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.