Skip Navigation or Skip to Content
X
BROM m.kim.
Element kimik, jometal,i lëngshëm, i rëndë e helmues, avujt e të cilit kanë ngjyrë të mbyllët dhe erë të fortë e të rëndë (simboli Br). Brom i pastër. Avuj bromi.