Skip Navigation or Skip to Content
X
BRONK m.zakon.sh.anat.
Çdonjëra nga të dy degët që ndahen nga trakeja, nëpër të cilat ajri shkon në mushkëri. Bronku i djathtë (i majtë). Bronket e mëdha (e vogla). Sëmundja e bronkeve.