Skip Navigation or Skip to Content
X
BRONKIT m.sh.mjek.
Sëmundje e bronkeve, që shfaqet me skuqjen dhe me ënjtjen e cipës së tyre, mahisje e bronkeve. Bronkit kronik (akut). Bronkit ngjitës. I sëmurë me bronkit. Hoqi (kaloi) një bronkit.