Skip Navigation or Skip to Content
X
BRONZ m.sh.
1. Metal jo i thjeshtë që del nga lidhja e bakrit me kallajin. Bronz i pastër. Medalje bronzi. Përmendore bronzi. Pluhur bronzi. Ngjyrë bronzi. Derdh në bronz.
2. fig. keq. Gjë që nuk vlen shumë a që nuk e çmojnë si duhet, bakër. * Koha (periudha, epoka) e bronzit hist. periudha historike midis mijëvjeçarit V e atij II para erës së re, kur u zbulua e u përdor bronzi. Sëmundja e bronzit mjek. sëmundje që u bie fletëve të agrumeve, të cilat marrin një ngjyrë si ajo e bronzit.