Skip Navigation or Skip to Content
X
BRUCELOZË f.veter.mjek.
Sëmundje ngjitëse e bagëtisë së imët, e gjedhit dhe e derrave, që shkaktohet nga disa baktere dhe që nëpërmjet kafshëve u ngjitet edhe njerëzve. Bruceloza e dhenve (e dhive, e gjedhit, e derrit).