Skip Navigation or Skip to Content
X
BUBËRRIM m.sh.
1. Veprimi sipas kuptimit 2 të foljes BUBËRROJ.
2. Punë pa rëndësi, vogëlsirë, çikërrimë, bubërri. Humb kohën me bubërrime.