Skip Navigation or Skip to Content
X
BUBULLON jokal.
1. pavet. shih BUBULLIN 1.
2. edhe veta I. Lëshoj një zë a bëj një zhurmë të fortë, të zgjatur e të mbytur si bubullimë; gjëmon; oshtin. Bubullonin topat (mortajat). Fjalët e tij bubullonin në dhomë. Bubulloi një lajm i zi. Mos bubullo ashtu!